ประกาศการอัพเกรตซอฟต์แวร์ โดยวิธีการ OTA ของเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี CREATECH

ประกาศการอัพเกรตซอฟต์แวร์ โดยวิธีการ  OTA ของเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี CREATECH


          ทางบริษัท ครีเอเทค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด จะทำการส่งสัญญาณ OTA (Over The Air) เพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์เครื่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีของทางบริษัทฯ โดยการปรับปรุงครั้งนี้เพื่อต้องการให้เครื่องรับสัญญาณที่มีซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเก่า ได้รับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด โดยซอฟต์แวร์หลังจากทำการ OTA เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเสริมประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดทางเทคนิคด้าน HDCP ของสำนักงาน กสทช. โดยยังคงใช้งานได้ตามปกติ


ขั้นตอนการปรับปรุงซอฟต์แวร์จะเป็นดังนี้


          เพียงผู้ใช้เสียบปลั๊กไฟเครื่องรับสัญญาณไว้(ไม่จำเป็นต้องเปิดทีวีทิ้งไว้) และไปตั้งค่าการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นอัตโนมัติ ตามวิธีการที่แนบมา หลังจากนั้นเครื่องรับสัญญาณจะทำการปรับปรุงซอฟต์แวร์อัตโนมัติ ณ เวลา 4.00 AM โดยใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที (ขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณ) หลังจากนั้นผู้ใช้งาน สามารถใช้งานเครื่องรับฯ รับชมทีวีได้ตามปกติต่อไป


โดยการปรับปรุงครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการรับชมทีวีดิจิตอลตามปกติ


          และทางเลือกวิธีการอัพเกรตซอฟต์แวร์อีกวิธีนึง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทางลูกค้าสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ผ่าน www.createch.co.th หรือ www.facebook.com/digitaltvcreatech และใช้ USB Drive ในการอัพเกรตซอฟต์แวร์ จะเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วกว่า  


           ตารางการส่งสัญญาณ OTA สำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของครีเอเทคจะเป็นไปตามแต่ละรุ่นดังนี้


วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 03.00 น. ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 02.59 น.  ยี่ห้อ Createch รุ่น CT-2

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 03.00 น. ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 02.59 น.  ยี่ห้อ Vision รุ่น Vision HD

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 03.00 น. ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 02.59 น.  ยี่ห้อ Createch รุ่น CT-1

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 03.00 น. ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 02.59 น.  ยี่ห้อ Createch รุ่น CT-4

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 03.00 น. ถึง วันพฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 02.59 น.  ยี่ห้อ MCOT รุ่น VIEW


(โดยท่านสามารถสังเกตยี่ห้อและรุ่น ได้จากด้านหน้าของเครื่องรับสัญญาณฯแต่ละกล่อง จะมีพิมพ์ชื่อรุ่นอยู่)


***การปรับปรุงซอฟต์แวร์ในครั้งนี้จะทำให้เครื่องรับไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวขณะที่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ กรุณารอจนเครื่องทำการอัพเกรตเสร็จสิ้น และห้ามถอดปลั๊กไฟขณะปรับปรุงซอฟต์แวร์โดยเด็ดขาด หากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-934-9300 หรือ www.facebook.com/digitaltvcreatech ***