แก้ปัญหา ช่อง 7 ไม่มีเสียง

ช่วงนี้มีลูกค้าหลายท่านติดต่อสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับช่อง 7 ไม่มีเสียงในบางรายการนั้น


Admin ได้ลองตรวจเช็คดูแล้ว มาจากการตั้งค่าภาษาของเสียง ซึ่งเป็นค่าพื้นฐานของกล่องนั้น ไม่ใช่ภาษาไทย จะเกิดขึ้นกับกล่องที่เป็นSW. Versionแรกๆครับ ทำให้ตัวกล่องเลือก Track เสียงที่ช่อง 7ส่งมาไม่ถูกต้องครับ ซึ่งวิธีแก้นั้น ไม่ยากครับ เพียงแค่


1. กด Menu
2. กดลูกศรขวา เลื่อนไปที่ ออฟชั่น
3. กดลูกศร ลง เลื่อนมาที่ เสียง
4. จากนั้น กดลูกศร ซ้าย หรือ ขวา เพื่อเลือกภาษาให้เป็น ไทย (Thai) 
5. จากนั้น กด Exit ออกมาครับ
6. ถอดปลั๊ก-เสียบใหม่ กล่องจะเริ่มการทำงานและเลือกเสียงไทยเป็นเสียงมาตรฐานตลอดครับ


เพิ่ม Video ขั้นตอนการแก้ไขนะครับ
http://bit.ly/1WI8fRh