Createch จะทำการย้ายสำนักงาน ไปที่ อาคาร อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 6

Createch จะทำการย้ายสำนักงาน
ไปที่ อาคาร อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 6
และเปลี่ยนเบอร์ Call Center เป็น 02-934-9300
ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2558 เป็นต้นไปครับ