นโยบาย

บริษัท ครีเอเทค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง 
ผู้ผลิต Set Top Box อันดับ 1 ของประเทศ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

ด้านผู้บริโภค - บริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าคุณภาพ ความปลอดภัย และได้รับบริการที่ดี
ด้านสังคมและชุมชน - ผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่มีความทนทานและไม่ก่อให้เกิดสารพิษ
ด้านการผลิต - คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างสรรค์ Product และ Software เพื่อตอบทุกความต้องการในปัจจุบัน
และรองรับความต้องการในอนาคต
ด้านพนักงานนับสนุนการพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการทำงานระดับมืออาชีพ 

CREATECH MARKETING & TRADING CO.,LTD - Best Engineering -