เกี่ยวกับ CREATECH

บริษัท ครีเอเทค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ เคเบิ้ล จำกัด ผู้ให้บริการด้านการจัดการระบบออกอากาศ การติดตั้ง รวมถึงมีส่วนบุกเบิกอุตสาหกรรมการออกอากาศและผลิตช่องรายการผ่านดาวเทียมของประเทศไทย ทั้ง ระบบ C-BAND และระบบ Ku-Band ผ่านดาวเทียม Thaicom 2/5 (6) ให้การรับชมครอบคลุมรับทั้งในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียกว่า 20 ประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงเป็นผู้พัฒนาระบบ ช่องรายการ และอุปกรณ์ Broadcasting ทั้ง C-Band, Ku-Band และระบบ DVB-T โดยในระบบแพร่ภาพสัญญาณดาวเทียม มีช่องออกอากาศใน Platform ของตัวเองทั้ง C-Band และ Ku-Band กว่า 30 ช่อง
สำหรับ DVB-T (หรือทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน) บริษัทครีเอเทคฯ และบริษัทในเครือ ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เป็นผู้วางระบบการให้บริการ DVB-T ครบวงจรตั้งแต่การทำเสาส่งสัญญาณ จัดตั้งสถานีและผลิตรายการ รวมทั้งเป็นผู้ผลิตกล่องเพื่อการรับชมที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเริ่มให้บริการในปี พ.ศ. 2555

ตลอดเวลาการบริการในระบบ DVB-T เราได้รับประสบการณ์ มีการเรียนรู้วิจัยพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงแก้ไขจนได้สินค้าที่ดีและเหมาะสมสำหรับการใช้งานจริง และเราได้เข้าร่วมเป็น Partner กับผู้พัฒนากล่อง Set Top Box (STB) ระดับโลกจากประเทศไต้หวัน โดยมีการทดลองใช้งานจริงที่ประเทศไทยรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ได้ Set Top Box ที่ดีที่สุด เพื่อคนไทยได้รับความสุขจากการชมช่องรายการที่มีคุณภาพของภาพและเสียงที่ดีที่สุด